Menu

Dommere og dømming

Å være fotballdommer er ikke så enkelt som det ser ut som. Det er krevende både fysisk, kognitivt, og mentalt. Man må ha integritet, viljestyrke og evne til å tåle hardt psykisk press for å lykkes som dommer, og dette er noe av grunnen til at man på de øverste nivåene ser at de samme dommerne går igjen når viktige kamper skal spilles. En av grunnene til dette e978xr at de aller fleste som noen gang har spilt fotball føler seg kvalifisert til å dømme fra sidelinjen eller godstolen, hvilket legger ekstra press på de som skal dømme. I tillegg kommer mer og mer aggressive trenere og ledere som er veldig klar over den enorme prestisjen og de store pengesummene som står på spill i dagens toppfotball, og bruker alle mulige triks for å vinne selv den minste fordel.

Fotballdommere er kampledere, noen ganger alene (som oftest i barnefotball) eller også sammen med assistenter, tidligere kalt linjedommere (og i riktig gamle dager, linjemenn). I moderne fotball er det som regel også en fjerdedommer som har fått ansvar for å følge opp det som skjer på benken, innbyttere, osv. i løpet av kampen, og i noen tilfeller også dommere som har et særlig ansvar for å følge situasjoner som oppstår inne i de respektive lags sekstenmetere.

En fotballdommer har mange roller under en kamp, selv om den viktigste og overordnede selvfølgelig er å sørge for at spillereglene blir håndhevet. Samtidig skal dommeren også passe på at kampen ikke blir urimelig stykket opp ved for mange avblåsninger, og sørge for å være konsekvent i forhold til sin fortolkning av reglene gjennom hele kampen. Han har et visst ansvar for å følge med på stemningen de to lagene i mellom, og sørge for at det ikke oppstår voldelige situasjoner eller håndgemeng. Det er dessuten dommerens ansvar å passe på at riktig utstyr blir brukt, det gjelder både ballen og for eksempel støvlene spillerne bruker.