Menu

Fotballens Samfunnsansvar

Man skal gi rom for alle

Med den store aktiviteten som fotballen skaper, så får fotballen også en stor innflytelse på dagliglivet til veldig mange. Med dette kommer det også en påstand om ett stort samfunnsansvar. Gjennom å skape ett miljø som gir rom for de fleste positive bidrag til fellesskapet, bidrar man til at forskjellige folk kommer overens med hverandre, samtidig som man slik styrker samfunnet som helhet. På mange måter er fotballen den sosiale oljen i maskineriet, som gjør det mulig for folk som ellers ikke har så mye til felles, å finne en felles arena. Men det finnes grunnleggende verdier i den norske fotballen, som det ikke så lett kan rokkes ved. Man skal skape trygghet hos den 1217footballsom er med, man skal sørge for glede, respekt og likeverd for alle involverte, og med ett folkelig engasjement.

Norges Fotballforbund er landets største frivillige organisasjon, og er med det også en sentral aktør når det kommer til å skape gode lokalsamfunn som gavner alle medlemmene av lokalsamfunnet. På det lokale planet er fotballen en identitetsbygger, som skaper samhold på alle nivåer, så vel lokalt som internasjonalt, hvor fotballen bidrar til folkenes forbrødring. Den folkelige basen er viktig for idretten, og den internasjonale kontakten burde ikke begrenses til toppsjiktet i fotballen. Derfor oppfordres også mindre lag og klubber til å reise utenlands, og til å invitere fremmede lag hjem.

Ett annet viktig aspekt ved den organiserte fotballens ansvar i Norge, og ellers i verden, er en forpliktelse til å fremme folkehelsen, og å sørge for at deltakerne, så vel som de andre involverte tar vare på seg selv, også når de blir litt eldre. Alle studier viser, at den som mosjonerer regelmessig beholder helsen, og lever bedre, enn den som aldri legger ut for å bevege seg. Her er det ikke viktigst at man spiller fotball, men at man kommer seg opp og ut ett par ganger i uken, muligens ved å gå på en lokal kamp.